Soulad s předpisy

Buďte v souladu s předpisy a prokažte shodu.

Chraňte citlivá data.

Zajistěte, aby data zákazníků a společnosti byla získávána, ukládána, distribuována a zabezpečena v souladu s regulačními požadavky.

Prokažte shodu s předpisy.

Vytvářejte vždy aktuální zprávy o shodě pro audity regulačních orgánů, protože normy se mění a vyvíjejí.

Předcházejte incidentům.

Předcházejte finančním postihům, ztrátě reputace nebo dokonce zákazníků a drahým soudním sporům pomocí automatizovaných procesů a hlášení.

Strategie dodržování předpisů

Úspěch vaší bezpečnostní strategie závisí na tom, jak rychle dokážete dostat nejkritičtější aktualizace do nejzranitelnějších zařízení. Rozsáhlé možnosti filtrování a dotazování vám dávají plnou kontrolu nad stanovením priorit záplat, zatímco naše přísná logika detekce zajišťuje, že na každé zařízení budou nainstalovány pouze nezbytné aktualizace. Váš software zůstane aktuální, vaše nasazení se zjednoduší a vaše síť bude bezpečná.

Průmyslové regulace

Podniky v odvětvích, jako je zdravotnictví, finanční služby, maloobchod a pohostinství, mají často přísnější regulační požadavky na ochranu citlivých údajů a také vyšší pokuty a sankce, pokud nejsou dodržovány. Syxsense chrání data pomocí automatizovaných zásad na ochranu osobních údajů a generuje zprávy o prokázání shody s regulačními normami, jako je například HIPAA pro organizace ve zdravotnictví.