10 důvodů, proč si zákazníci
pořídili právě Syxsense

1/10

Komplexní detekce zranitelností

Syxsense monitoruje vaše prostředí a detekuje chybějící aktualizace záplat operačního systému, záplat u aplikací třetích stran a chybné konfigurace zabezpečení, které by mohly vaše koncové body vystavit útoku. Díky přesné a včasné detekci přesně víte, kde a jaká zařízení představují pro vaši organizaci vážné riziko, a můžete se tak zaměřit jen na tato kritická zařízení a okamžitě na ně aplikovat proces nápravných opatření.

2/10

Syxscore

Náš nástroj pro hodnocení zabezpečení poskytuje aktuální informace o stupních závažnosti a skóre CVSS, o veřejném povědomí, a také o protiopatřeních a stavu zranitelnosti ve vztahu k zařízením ve vašem prostředí, včetně kategorizace zranitelných zařízení.

3/10

Náprava zabezpečení

Identifikujte a řešte zranitelnosti zabezpečení a chybné konfigurace pomocí jediného agenta z jediného řešení. Data sbírá náš agent v reálném čase a nepřetržitě, takže máte neustále aktuální přehled o změnách chování a stavu. Inteligentní automatizace pracovních postupů navíc zajišťují nepřetržitou komunikaci mezi koncovými body a konzolí. Díky Syxsense jsou zařízení sebeuvědomělá a samosprávná, takže mohou dokonce automaticky iniciovat nápravné akce. Hrozby nejen vyhledávejte, ale také odstraňujte.

4/10

Bezpečné řešení

Syxsense je založen na cloudové platformě a je hostován v Microsoft Azure, aby byl zajištěn bezpečný přenos dat. Každý zákazník má soukromou databázi, aby nedocházelo ke směšování dat. Díky podpoře dvoufaktorového ověřování, omezení IP adres, jednotného přihlášení, sledování a oznamování přihlášení a upozornění na abnormální přihlášení jsme schopni zajistit, že vaše data zůstanou stejně chráněná jako vaše koncové body.

5/10

100% viditelnost

Poznejte každý koncový bod ve vašem prostředí, který komunikuje přes vaši síť. Syxsense odhalí stolní počítače, notebooky, servery, virtuální počítače, mobilní zařízení a zařízení IoT, ať už jsou připojeny do lokální sítě přímo, vzdáleně nebo z cloudu. Získejte přehled o svých koncových bodech v reálném čase a podrobné informace a přehled o jejich stavu, zabezpečení a potenciálním riziku.

6/10

Reakce v reálném čase

Zkrácení doby mezi identifikací a odstraněním hrozeb je nedílnou součástí zabezpečení vašeho prostředí a vaší schopnosti vyhnout se škodlivým incidentům. Díky přístupu k datům v reálném čase můžete hrozby omezit a eliminovat ihned po jejich zjištění - dříve, než se rozšíří do zbytku sítě.

7/10

Prokazování shody s regulativou

Minimalizujte zátěž spojenou s dokumentováním a prokazováním shody při auditech pomocí připravených a automatizovaných zpráv o prokázání shody s předpisy. Díky přístupu k předpřipraveným sestavám můžete vytvářet důkazy o shodě, aniž byste museli shromažďovat rozsáhlá data nebo vytvářet složité vlastní sestavy. Zůstanete v souladu s předpisy, data klientů budou chráněna a vy se vyhnete finančním a právním sankcím, které by měly významný vliv na reputaci vaší organizace.

8/10

Automatizovaná inteligence pracovních postupů s technologií Syxsense Cortex

Vytvářejte složité sekvence úloh, které běží nezávisle na koncových bodech 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí rozhraní drag and drop. Syxsense Cortex činí koncové body skutečně inteligentními díky hyperreaktivním receptorům, které shromažďují data o změnách chování a stavu. Mnohem rychleji se tak spouští karanténní a nápravné procesy, čímž je zajištěna rychlejší minimalizace rozšiřujících se ploch útoků a provádění ochrany ve vzdálených prostředích, prostředích BYOD a prostředích běžících v cloudových službách.

9/10

Jednoduchá implementace

Soukromou a zabezpečenou konzoli s vlastními živými daty ze zařízení můžete zprovoznit do pěti minut. Náš lehký a svižný agent je připraven k nasazení na každé zařízení ve vaší firmě, s podporou operačních systémů Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS a Android.

10/10

Cloudová nativní architektura

Spravujte zařízení kdekoli, bez ohledu na to, kde se nacházejí, bez nákladů na nákup a údržbu onpremise řešení. Syxsense je postaven na moderní aplikační architektuře přímo v cloudu s důrazem na optimální stabilitu, zabezpečení a odezvu.