Automatizace nápravných opatření

Rychleji odstraňte více hrozeb.

Eliminujte hrozby.

Nedovolte útočníkům získat kontrolu nad vašim prostředím díky automatizaci správy zranitelností.

Rychlejší náprava.

Zkraťte lhůty pro nápravu kritických bezpečnostních zranitelností a aplikujte záplaty v řádu hodin od jejich vydání.

Omezte škody.

Vyhněte se narušení provozu, poškození pověsti a rostoucím nákladům, které jsou způsobené únikem dat.

Dynamické dotazy

Dotazy umožňují lepší kontrolu nad organizací inventáře a aplikací záplat. Skupiny zařízení a záplaty můžete upřednostňovat na základě podmínek, které přizpůsobíte konkrétním potřebám vaší organizace podle závažnosti a rizika, konfigurace systému a ovlivněných procesů nebo kritických systémů, které by mohly být při útoku nejvíce poškozeny. S nástrojem Syxsense můžete dynamicky dotazovat se zacílením na své prostředí, abyste efektivně zabezpečili své koncové body.

Úkoly a zásady

Získejte data o stavu každého zařízení ve vašem prostředí v reálném čase během skenování a nasazení aktualizací pomocí naplánovaných úloh a spuštěných zásad. Díky zásadám jsou koncové body skutečně inteligentní, protože samy sledují změny chování a stavu, i když je zařízení offline, a výsledky sdělují konzoli Syxsense okamžitě, jakmile jsou online, čímž eliminují čas mezi skenováním a spuštěním nápravné úlohy.

Karanténa

Chraňte své koncové body a prostředí před nalezenými hrozbami tím, že zařízení umístíte do karantény – izolujete od zbytku sítě. Pokud konzole Syxsense obdrží informace o neznámé nebo neobvyklé aktivitě, zařízení je odříznuto od komunikace s firemními daty a prostředky. Doba izolace vám poskytne čas na nápravu, aniž by byly kritické systémy vystaveny útoku.

Údržba a odstávka systému

Pomocí oken údržby a odstávky můžete určit časy, kdy se mají a nemají plánovat změny, abyste mohli spravovat nasazení a chránit zařízení během kritických pracovních hodin. Syxsense poskytuje možnosti pro globální blackout, blackout na úrovni úloh a blackout na úrovni zařízení. Plánování aktivního záplatovacího úterý (Patch Tuesday) je k dispozici také pro postupné nasazování s opakujícími se okny vzhledem k druhému úterý, což usnadňuje automatické nasazování nového obsahu.